PROJECTEN

Verlichting 

Ons ontwerp voldoet aan al uw wensen. CRES² is een onafhankelijk advies bureau
met meer dan 30 jaar ervaring en specialisatie in industriële BINNEN- EN BUITENVERLICHTING en PUBLIEKE VERLICHTING.

Deze specialisatie vertaalt zich naar werkzaamheden binnen verschillende domeinen namelijk:

· Industriële binnen- en buitenverlichtingsprojecten

· Publieke verlichting voor utiliteit en sport .

· Masten en projectoren voor industriële sites en sport , spoorweg en rangeerstations

· Verlichting voor tertiaire sector (ziekenhuizen, rusthuizen, bureelcomplexen,

Wij richten ons naar architecten en studie bureaus, elektro bedrijven en eindklanten .

Bij renovaties wordt het huidige energie verbruik in kaart gebracht en vergeleken .

Lichtstudie en simulaties op scherm om een duidelijk beeld te geven van het eindresultaat

Wij staan voor degelijke kosten - baten analyses met een rationeel energie verbruik .

Wij zoeken steeds ,in samenspraak met de opdrachtgever naar de meest rationele en besparende oplossing i.f.v. specifiek gebruik , omstandigheden en onderhoud.

Goed ADVIES hoeft niet duur te zijn en wordt ondersteund door de overheid indien gewerkt wordt met erkende adviseurs .

OFF-GRID en SMART-GRID


Off-grid en Smart-Grid Installatie's bij KMO's en particulieren

Een 'OFF-GRID' systeem zorgt ervoor dat er geen aansluiting met het distributienet meer nodig is.

On-site elektriciteitsopwekking via zonnepanelen, windmolens en/of (fuel-cell) generator zorgt rechtstreeks voor energie. De overschot wordt in de batterij opgeslagen en kan op momenten van een gebrek of tekort aan energie opgevraagd worden.

Het off-grid systeem kan ook gebruikt worden om het omliggende elektriciteitsnet te ondersteunen. Wij spreken dan van een 'SOFT-GRID' systeem.

WATERSTOF

In zijn werk van 1874, "L'ile mystérieuse" schreef Jules Vernes "I believe one day water will be used as a fuel, that the hydrogen and oxygen of which it is composed, will supply an inexhaustible source of heat and light".


Waterstof productie eenheden Industrie Vlaanderen

Waterstof elektrolyse systemen

Ontwerp en voorbereiding van de constructie van een +100MW waterstofcentrale en energie balancering site om het binnenlandse en internationale elektriciteitsnet te ondersteunen.

Waterstof tankstations - E-Mobility - 

 Zonne-Energie Zonnedaken en overkappingen

Installatie van geavanceerde zonnepanelen met bijpassende omvormers op bestaande daken en terreinen

Overkappingsconstructies voorzien van zonnepanelen en kleine windmolens


De installaties worden op maat ontworpen naar de behoefte van de betreffende klanten of functie.

WindenergieImplementatie van kleine windmolens - Flower Turbines

Installatie van VENSYS windmolens

Ondersteuning van on-shore en off-shore windmolenparkenGeneratorenImplementatie van waterstof, gas en diesel generatoren voor back-up power vanaf 1kiloWatt tot 1MegaWatt (+parallel/serie opstellingen)

Implementatie van Bi-Fuel Gascentrales vanaf 10MegaWatt

Fuel-Cell Generatoren vanaf 1kW tot multi-MegaWatt modulenECO woningen

Vul een subtitel in


Houtskeletbouw

Aluminiumskeletbouw

Prefab Passiefhuizen met diverse ontwerpen